ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI

INFORMACJA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju informuje, że woda z sieci wodociągowej administrowanej przez Spółkę nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U .z 2017 r. poz.2294).

Aktualne decyzje w sprawie przydatności wody do spożycia dostarczanej przez nasz zakład do sieci miejskiej w Rabce-Zdroju są dostępne na stronie http://www.zwik-rabka.pl

Jednocześnie informujemy, że ostatnie doniesienia prasowe odnoszące się do złej jakości wody nie dotyczyły Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykaz podmiotów, których dotyczył problem jakości wody na terenie Powiatu Nowotarskiego można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/psse-nowy-targ

Z poważaniem Bartosz Leksander – Prezes ZWIK

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju

informuje Odbiorców swoich usług, że zgodnie z Decyzją nr KR.RET.070.232.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r

wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dniem 29 maja 2018r. wchodzą w życie nowe

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RABKA-ZDRÓJ NA OKRES 3 LAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadza nowe rozwiązana mające na celu poprawę jakości świadczonych dla Państwa usług.
Jednym z takich rozwiązań, jest wdrożenie modułu powiadomień klientów, pozwalającym na przesyłanie informacji o wystawionej fakturze w związku z realizacją umowy usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w formie e-mail lub/i SMS.

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI
 
 aCo pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

Ogłoszenie Koronowirus

Ze względu na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju informuje, iż z dniem 16.03.2020r do odwołania:

Przeczytaj Więcej

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129