ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl
 1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.
 2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego na przyłączu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku – jako równą całej ilości wody doprowadzonej do budynku ze wszystkich źródeł. Wielkość ta może być pomniejszona o tzw. wodę zużytą bezpowrotnie. Zasady takiego odliczania wynikają z przepisów ustawowych oraz rozwiązań przyjętych w “Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rabka-Zdrój” – 
 3. Odbiorca korzystający z usług kanalizacyjnych ma obowiązek powiadomienia ZWiK sp. z o.o. o wszystkich źródłach zasilania w wodę swojej nieruchomości celem właściwego określenia ilości odprowadzanych ścieków.
 4. W uzasadnionych przypadkach ilość świadczonych usług może być ustalana w sposób indywidualny, ale w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym i w/w „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rabka-Zdrój”.
 5. Należność za dostarczoną wodę i przejęte ścieki ustala się jako iloczyn ilości zrealizowanych usług i cen jednostkowych określonych w ogłoszonych taryfach, powiększony o opłaty stałe, również określone w taryfie.

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

Ogłoszenie Koronowirus

Ze względu na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju informuje, iż z dniem 16.03.2020r do odwołania:

Przeczytaj Więcej

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129