ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl

Początki rabczańskich wodociągów sięgają przełomu XIX i XX wieku. Pierwsza wzmianka o budowie wodociągu i kanalizacji na terenie Zakładu Zdrojowego w Rabce, będącego własnością rodziny Kadenów, pochodzi z lat 1900-1902. W roku 1903 został wybudowany wodociąg dla całego Zakładu Kąpielowego. W latach trzydziestych XX w. powstała w Rabce pierwsza mechaniczna oczyszczalnia ścieków. Do roku 1948 urządzenia te pozostawały w rękach prywatnych.

Organy spółki:

Zgromadzenie Wspólników – funkcja właścicielska, którą do czasu zbycia pierwszych udziałów przez Gminę Rabka-Zdrój pełni Burmistrz Rabki-Zdroju,

 1. Prowadzona działalność:
  Podstawową działalnością spółki jest ujmowanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pośrednictwem sieci wodociągowej oraz odbieranie ścieków komunalnych i ich oczyszczanie. Obecnie spółka prowadzi działalność przede wszystkim na obszarze Gminy Rabka-Zdrój, a ponadto odbiera ścieki ze wsi Skomielna Biała w Gminie Lubień i prowadzi ich oczyszczanie.

założyciel spółki: Gmina Rabka-Zdrój;

firma spółki: spółka działa pod firmą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może używać skrótu „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o.

 1. Podstawa działalności spółki:
  1. Umowa Spółki – „Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” objęty aktem notarialnym Repertorium A Numer 9507/2010 sporządzonym w dniu 09 grudnia 2010r. przez notariusza Izabelę Górnik w Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu przy ul Kolejowej 5

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w drodze przekształcenia istniejącego wcześniej zakładu budżetowego na podstawie ustawy z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tj.: Dz.U.2017.887).

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI


INFORMACJA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju informuje, że woda z sieci wodociągowej administrowanej przez Spółkę nadaje się do spożycia przez ludzi i spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U .z 2017 r. poz.2294).

Aktualne decyzje w sprawie przydatności wody do spożycia dostarczanej przez nasz zakład do sieci miejskiej w Rabce-Zdroju są dostępne na stronie http://www.zwik-rabka.pl

Jednocześnie informujemy, że ostatnie doniesienia prasowe odnoszące się do złej jakości wody nie dotyczyły Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykaz podmiotów, których dotyczył problem jakości wody na terenie Powiatu Nowotarskiego można znaleźć na stronie https://pssenowytarg.wsse.krakow.pl/index.php/komunikaty/informacje-o-wodzie-i-kapieliskach

Z poważaniem Bartosz Leksander – Prezes ZWIKCo pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129