ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niektóre linki nie są prawidłowo opisane, nie zawierają informacji o celu – poprawiane na bieżąco.

Część grafik zawiera tekst alternatywny (ALT) – uzupełniane na bieżąco.

Część załączników posiada niepoprawne opisy – poprawiane na bieżąco.

Dokumenty zamieszczone na stronie nie są dostępne cyfrowo w całości – dostosowywane na bieżąco.

Wszystkie formularze działają poprawnie, niektóre etykiety i instrukcje wymagają ulepszenia.

Brak możliwości: pominięcia bloków, wprowadzania danych za pomocą gestów punktowych i aktywowania ruchem, określania prawidłowej wartości, anulowania kliknięcia, zmiany odstępów w tekście.

Brak komunikatów o stanie.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na bieżąco analizuje i weryfikuje powyższe niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej działają standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju ; ul. Zaryte 141a

1. Opis dostępności wejścia do budynku administracyjnego.

Wejście do Biura Obsługi Klienta i innych działów prowadzi przez wiatrołap pozbawiony barier architektonicznych mogących stanowić przeszkody w poruszaniu się dla osób z niepełnosprawnościami, na wózkach inwalidzkich i rodziców z dziećmi w wózkach. Wejście do budynku prowadzi przez obszerny korytarz do pomieszczenia w którym uruchomiono mobilne stanowisko do obsługi klienta spółki. Zapewniono możliwość złożenia dokumentów na dziennik podawczy, zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków oraz pozostawienie próbek do wykonania badań wody w miejscowym laboratorium. Pozostała część terenu na którym zlokalizowana jest Oczyszczalnia Ścieków jest obiektem zamkniętym, niedostępnym dla klientów. Do dyspozycji petentów jest wyłącznie budynek administracyjny.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek główny składa się z parteru i kondygnacji . Na piętro prowadzą schody .W budynku nie ma windy pozwalającej na dotarcie do pomieszczeń osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich i rodzicom z dziećmi w wózkach. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.

3. Opis dostosowań ułatwiających dla niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi w wózkach np. pochylni, platformy informacji głosowej itp.

Do wejścia prowadzi chodnik od parkingu dla klientów do budynku administracyjnego wyposażonego w szerokie drzwi wejściowe. Przy furtce znajduje się video domofon umożliwiający kontakt z sekretariatem dostępnym w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 Teren jest monitorowany .System monitoringu, którym objęty jest obiekt pozwala na szybką reakcję i udzielenie niezbędnego wsparcia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem od strony zachodniej znajduje się parking dla klientów z wyznaczonymi miejscami postojów dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującymi ewentualnych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Nie jest wymagane zakładanie psu asystującemu kagańca oraz prowadzenie go na smyczy. Wejście do budynku spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Tymczasowy brak możliwości skorzystania z tłumacza z polskiego języka migowego na miejscu. Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie dla osób wykazujących potrzebę języka migowego lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących jest na bieżąco uzupełniana.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Pierwoła, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać dzwoniąc pod numer telefonu 18 26 77 130 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

Ogłoszenie Koronowirus

Ze względu na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju informuje, iż z dniem 16.03.2020r do odwołania:

Przeczytaj Więcej

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129