ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl

Początki rabczańskich wodociągów sięgają przełomu XIX i XX wieku. Pierwsza wzmianka o budowie wodociągu i kanalizacji na terenie Zakładu Zdrojowego w Rabce, będącego własnością rodziny Kadenów, pochodzi z lat 1900-1902. W roku 1903 został wybudowany wodociąg dla całego Zakładu Kąpielowego. W latach trzydziestych XX w. powstała w Rabce pierwsza mechaniczna oczyszczalnia ścieków. Do roku 1948 urządzenia te pozostawały w rękach prywatnych.

Współczesne wodociągi rabczańskie w zorganizowanej formie zakładu budżetowego, a później przedsiębiorstwa państwowego powołano z dniem 1 lipca 1956r. Do roku 1974 zakład występował w strukturze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rabce. W tym okresie wybudowano nowe ujęcia wody na potoku Poniczanka, przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, uzbrojono w sieci wodociągowe i kanalizacyjne znaczne obszary miasta, a także wybudowano nowe ujęcie wody z potoku Lubońskiego wraz z urządzeniami do jej uzdatniania.

W latach 1974-1988 zakład wchodził w skład Powiatowego, a następnie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu. W tym czasie postępowała stopniowa rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rabce oraz częściowa modernizacja użytkowanych obiektów. Rozpoczęto również budowę ujęcia wody w Rabie Wyżnej w ramach realizacji tzw. "Wodociągu grupowego" mającego połączyć 3 miasta: Mszanę Dolną, Rabkę i Jordanów. Po utworzeniu samorządów gminnych i komunalizacji mienia zarzucono pomysł budowy takiego wodociągu.

W wyniku likwidacji RPWiK w Nowym Targu w roku 1989 zakład ponownie został włączony do struktury organizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rabce, które w roku 1993 zostało przekształcone w "Zakłady Komunalne" spółka z o.o. Następnie w roku 1995 decyzją władz miasta działalność wodociągowo-kanalizacyjna została wyłączona ze struktury “Zakładów Komunalnych” Sp. z o.o. i został utworzony jednobranżowy zakład budżetowy.

Kolejnej zmiany formy prawnej dokonano w 1998r. przekształcając zakład budżetowy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Gminy Rabka-Zdrój.

Pomimo wielokrotnych i częstych zmian organizacyjnych i prawnych zachowana została ciągłość w świadczeniu usług dla mieszkańców miasta. W dużej części jest to zasługą załogi spółki, w której zawsze było i nadal jest wiele osób posiadających fachową wiedzę i duże doświadczenie zawodowe oraz stale doskonalących swoje umiejętności zawodowe.

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

Ogłoszenie Koronowirus

Ze względu na kolejne odnotowane w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rabce-Zdroju informuje, iż z dniem 16.03.2020r do odwołania:

Przeczytaj Więcej

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129