ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju
tel.: 18 26 77 130
e-mail: poczta@zwik-rabka.pl
 1. Każda osoba posiadająca nieruchomość lub zainteresowana nabyciem nieruchomości zlokalizowanej w obszarze działalności ZWiK sp. z o.o. może otrzymać informację o możliwości korzystania z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków dla tej nieruchomości.

 1. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ustala się dla nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej ale z określonymi warunkami zabudowy lub zagospodarowania.

 1. Osoba zamierzająca realizować przyłącza zleca opracowanie dokumentacji projektowej uprawnionemu projektantowi, który sporządza projekt techniczny w oparciu o otrzymane ze ZWiK Sp. z o.o. “Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

 1. Obecny stan prawny pozostawia do wyboru inwestorowi przyłączy następujące ścieżki uzyskania zezwolenie na ich budowę:
  1. uzyskanie pozwolenia na budowę – w przypadkach, gdy przyłącza doprowadza się do projektowanych budynków lub innych obiektów budowlanych i są one integralną częścią obiektu i jego dokumentacji,

 1. Budowę przyłączy należy zlecić wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia budowlane. Na zlecenie inwestora całość robót związanych z budową przyłączy może również wykonać ZWiK sp. z o.o.

 1. Wybudowane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu robót budowlano-montażowych na placu budowy:
  1. w przypadku przyłącza wodociągowego – na odcinku od miejsca włączenia do sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym wraz z

 1. Po podpisaniu protokołu odbioru przyłączy, montażu wodomierza głównego i uruchomieniu przyłączy właściciel przyłączonej nieruchomości w terminie do 7 dni składa do ZWiK sp. z o.o. wniosek o zawarcie “Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków”.

LOKALIZACJA

lokalizcja

Administracja Spółki pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Mieści się w budynku administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Zaryte 141a.

Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnia Ścieków są obiektami zamkniętymi dla osób niezatrudnionych.

Uwaga !!!


Co pewien czas w mediach pojawiają się informacje z różnych miejsc w Polsce, również z naszego miasta, o próbach wejścia do domów lub mieszkań osób przedstawiających się jako pracownicy zakładów energetycznych, gazowni lub wodociągów. Celem działania takich osób najczęściej jest niestety chęć dokonania kradzieży.

Równocześnie należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego mają prawo wchodzić na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego odbiorcy swoich usług w celu odczytania stanu lub sprawdzenia poprawności działania wodomierza, kontroli jakości odprowadzanych ścieków, wykonania niezbędnych pomiarów, wymian, napraw itp.

W każdym takim przypadku pracownik powinien okazać legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie.

W celu zwiększenia pewności mieszkańców, że osoba przedstawiająca się jako „pracownik wodociągów” rzeczywiście reprezentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rabce-Zdroju, od października bieżącego roku zostały wprowadzone dla pracowników spółki nowe, bezpieczniejsze LEGITYMACJE SŁUŻBOWE.

AWARIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób o zgłaszanie nam każdej zauważonej awarii wodociągowej na terenie nieruchomości lub w terenie ogólnodostępnym. O wystąpieniu awarii może świadczyć:

 • woda wypływająca na powierzchnię ziemi;
 • nagłe obniżenie ciśnienia w instalacji wodociagowej;
 • zapadnięcie się gruntu, chodnika lub jezdni albo zauważalne podmoknięcie terenu.
 • Ze swej strony zapewniamy możliwie najszybszą reakcję na każde otrzymane zgłoszenie. Zgłoszenia awarii przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:
   18 26 77 131, 18 26 77 130
  • w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy:
   18 26 77 129